"Kaerajaani" võistutantsimine Tartumaal Võnnus

1999 - 2009

1999.a tegutsesid Võnnus naisrahvatantsurühm (Lea Kurvits) ja lasterühmad koolis (Annika Ilves) ning lasteaias (Mare Kurvits). Laulu- ja mänguseltsi Lõoke liikmetel tekkis mõte korraldada võistutantsimine, kuhu kutsuda rahvatantsijaid kaugemaltki. Mõeldud, tehtud! Võistutantsuks valiti "Kaerajaan". Nimelt Võnnu kihelkonnas Lääniste külas tegutses omal ajal sepana Jaan Matson (1858 - 1921). Kui mitte "Kaerajaani" tantsu sünni, siis vähemalt populaarsuse algusega oli Jaan Matson, hüüdnimega Kaera- Jaan, seotud. Tema noorusaegne seiklus tütarlastega Ahja mõisa pesuköögis andis kohapeal tõuke tema pihta meisterdatud laulu ja tantsu "Kaerajaan" tekkimisele, mis sai hiljem üldtuntuks kogu Eestis ja kaugemalgi. Sellest on lähemalt kirjutanud Fr. Tuglas ("Eesti kirjandus" 1939, lk 357- 360).

5.juunil 1999.a süttis Tartumaal Võnnu vallamaja ees "Kaerajaani" võistutantsimise tuli esimest korda. Rahvatantsijate poolt võeti üritus kiiresti omaks. Üheteistkümne aasta jooksul osales tantsurühmi kõikidest maakondadest ja suurematest linnadest, neist paljud mitmeid kordi. 2008.a osales võistutantsimisel 441 rahvatantsijat. Rühmade esinemist hindas žürii, mille liikmeteks paluti tuntud rahvatantsuspetsialiste. Välja selgitati iga rühmaliigi parim, kes sai auhinna, kõige paremale rühmale anti üle rändauhind.

"Kaerajaan 2008" võitjad - "Tuurit - Tuurit" Pärnust

 

Võistutantsimise publikul oli võimalus nautida ehedat eesti rahvatantsu, osaleda "Kaerajaani" kestvustantsimises, õppida seltskonnatantse kogenud juhendaja käe all, tutvuda fotonäitusega, kududa vaipa, joonistada, ratsutada, jälgida tegutsemas seppa, osta käsitööesemeid, maitsta peosuppi, kiikuda, tantsida simmanil jne.

Võistutantsimise läbiviimist toetasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, kohaliku omaalgatuse programm, Võnnu Vallavalitsus, Võnnu Kultuurimaja, kohalikud ettevõtjad ja eraisikud. Peojuhina tegutses kõigil võistutantsimistel Jaan Aitaja Tartust. 2009.a autasustati ürituse korraldajaid Tartumaa Helju Mikkeli nimelise tantsupreemiaga.

Täname kõiki aastail 1999 - 2009 "Kaerajaani" võistutantsimisel osalenud rahvatantsijaid, tantsujuhte, samuti kõiki abilisi ja toetajaid!

"Kaerajaani" võistutantsimisest aastate kaupa lähemalt aadressil http://www.leoke.ee/kaerajaan