2012. aastal möödub 110 aastat Lõokese seltsi asutamisest!

“29.dets. 1902.a. oli Võnnus ilus pidu, mis koosolejatele kauaks meelde jääb: sel päeval avati lauluselts “Lõoke”. Avapeol oli rohkesti rahvast. Ka Kodavere Lauluselts ja Võnnu Põllumeeste Selts olid peole saadikud saatnud. Avakõne pidas kihelkonnakooli õpetaja Neumann. Kõnele järgnesid laulud ja ilulugemised. Laud oli kaetud 50 inimesele. Lauas peetud kõnedest olid mõnusad hr. Pauli ja Saarva kõned. Kesköö oli ammu möödas, kui pidulised lahkusid.”- Nii kirjutati ajalehes „Olevik” 1903.a jaanuaris.

 

Millised on olnud seltsi tööd ja tegemised 110 aastat hiljem?

Märtsis tähistasime paastumaarjapäeva. Seltsi liige Tiina Puurmaa õpetas meile lihavõttepärja valmistamist. Oli pusimist punumisega, nuputamist, kuidas pärgi kaunistada, kuid tulemustega võis igati rahule jääda. Ühises kohvilauas maiustati koogi - moosiga ning maitsti „maarjapuna”.

Toome ilu tubadesse

 


Aprillis ja juulis korrastasid seltsi liikmed kultuurilooliselt olulisi kalme Võnnu vanal kalmistul ning samuti Gustav Suitsu sünnikohta. Lõokese seltsi tegevuse üheks eesmärgiks on kodukoha rahvakultuuri- ja traditsioonide säilitamine. Võnnu endise kihelkonnakeskusena omab rikkalikku ajaloo- ja kultuuripärandit. Siiski paljud inimesed ei tea ega tähtsusta seda. Selts algatas pärandkultuuripäevade korraldamise.

Mälestuskivi Gustav Suitsu sünnikohas

 


5.augustil Lääniste linnamäel toimunud üritusele olid oodatud kõik huvilised. Rääkisime pärandkultuurist ja selle tundmise ning säilitamise olulisusest, Võnnu pärandkultuurist, tutvusime Võnnu vallast kogutud vanavaraga. Päevakavas oli samuti praktiline tegevus – kogenud juhendajate käe all õppisime vanavara puhastamist ning restaureerimist. Korrastatud esemed pannakse uudistamiseks välja seltsi aastapäevapeol novembris ning hoitakse alal valmivale Gustav Suitsu muuseumile üleandmiseks. Üritusel osales 15 seltsi liiget ja huvilist. Septembris toimunud jalgsimatkadel tutvuti kohalike pärandkultuuriobjektidega (Suitsu koolimaja, Suitsumägi, Köstrimägi, Lõokese seltsi endine seltsimaja, Võnnu vana kalmistu, vana koolimaja jm). Kaasatud olid Võnnu Keskkooli õpilased. Projekti toetasid Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp ning Võnnu Vallavalitsus.

Tegutsemishoos

 

Saime hakkama (fotolt puuduvad Viivika, Reet, Tiiu, Mati, Riina, Mare)

 


Laupäeva, 18.augusti hommik tõotas head matkailma. Parajalt oli tuult, pilvi ja päikest. Eelneva info põhjal ei olnud erilist lootust, et jalgrattamatk tuleks osavõtjaterohke. Kella üheteistkümneks tuli vallamaja juurde ainult kaks ratturit – Triinu ja Tiina. Helistasime Ruthile ja andsime teada meie kehvast seisust. Selgus, et keegi meist kolmest polnud Tuglase muuseumis käinud. Kuna ettevalmistused matkaks olid tehtud ja külastus muuseumi juhataja Katriniga kokku lepitud, siis alustasimegi sõitu Ahjale. Teel liitus meiega Ruth. Tunnike rahulikku sõitu ning olimegi kohal.

Esmalt tutvusime väljapanekutega muuseumis, imetlesime kaunist käsitööd Virtin Sohvi Varakambris ja seejärel toimus Katrini juhendamisel matk mööda Illimari radu. Ringkäik mööda Ahjat tehtud, tutvusime muuseumi õues välinäitusega „Eesti kirjanik karikatuuris“. Enne kojusõitu istusime muuseumi õues ja lasime hea maitsta Katrini tehtud kohvil, Tiina küpsetatud pizzal ja Triinu tehtud muffinitel.

Kodutee sujus tõrgeteta ja ühiselt leidsime, et Lõokese seltsi juhatuse väljasõiduistung läks igati korda. Teistele, kes jalgrattamatkal ei osalenud, soovitame igal juhul külastada Tuglase muuseumi. Nii hubast muuseumi ja külalislahket perenaist annab otsida.

Ahjal Illimari radadel

 


 

LÕOKESE JUUBELIPIDU

9. novembril toimus Võnnu Laulu- ja mänguseltsi Lõoke juubelipidu. Seltsil täitusid väärikad 110 aastat. Külalisi oli kutsutud nii omast kui ka naabervaldadest. Istudes peaosaalis ja vaadates õnnesoovijate rohkust, oli mul hea meel. Aitäh teile ilusate soovide eest!

Lõokese sünnipäevatort

 

Muusikaline tervitus Laulu- ja mänguseltsilt Helin

On inimesi, kes peavad tähtsaks kultuuri ja selle edasikandmist. Oma tantsudega tervitasid kokkutulnud inimesi ja sünnipäevalast Kaera-Marid. Lauljadki said oma häältel lasta kõlada, sest ükski sünnipäevapidu ei tohi mööduda lauluta. Heade soovide kõrval anti edasi ka lootus, et selts suudab ja tahab oma tegevust jätkata. Siinkohal jääb soovida seltsile omalt poolt jõudu ja jaksu. Eks iga kollektiiv on nii tugev, kui tugevad on tema liikmed. Lõokese seltsil on vedanud. Seltsi kuuluvad inimesed, kes tahavad ja jaksavad. Küll osaleda seltsi töös, küll laulda või tantsida Kaera- Maride tantsurühmas, osaleda erinevatel üritustel jne.

Õnnitlused Võnnu Vallavalitsuselt

 

Esinemisjärg on “Kaera-Maride” käes

Pidu oli armas, lihte ja hingelähedane. Suur tänu selle korraldamise eest Tiinale, kes veetis nii mõnegi rahutu õhtu, mõeldes sellele, et kas kõik vajalik on olemas. Korraldamispalavik nakatas ka teisi. Iga seltsi liige leidis tegevuse, kus käed külge panna. Oli see siis koogi küpsetamine või loteriiks esemete valmistamine. Küpsetiste juurde tagasi tulles tahaks ära märkida selle, et valiku üle ei saa küll kurta. Kui meie vallas on inimesi, kes ei pea vaevaks küpsetada/valmistada nii maitsvaid tooteid, siis läheb elu ikka edasi. Nimelt küpsetiste oksjonil saadud tulu läks seltsi tegevuse toetamiseks.

Üks vahepala oli viktoriin seltsi tegevuse kohta, kus võistkonnad said proovile panna oma teadmisi. Kõik võistkonnad olid tublid ja andsid endast parima.

Peomeeleolu aitas luua ja üleval hoida ansambel Tiigrikutsu. Tantsu keerutada said kõik, kel selleks vähegi soovi. Õhtut juhtis Margus Vaino.

Tubli õhtujuht Margus Vaino

 

Fotonäitus seltsi ajaloost

Peo jooksul tekkis mul seltsi liikmena ka üks natuke kurvem mõte. Ja nimelt see, et kui vähe me ikkagi oma ajalugu teame. Kas mäletame neid inimesi, kes on midagi korda saatnud? Nüüd jah, seoses peoga, vaatasime üle andmed seltsi tegevuse kohta, aga kas me teame seda ka hiljem. Ma arvan, et teglikult peaks sellele mõtlema sagedamini. Kes on need inimesed, kes jäävad ajalukku? Mõtleme neile rohkem!

Aitäh ilusa peo eest! Kohtumiseni järgmistel üritustel!

Agne Solba

 


SELTSI ÜLDKOOSOLEK

6.detsembril toimus üldkoosolek, kus seltsi esimees Tiina Mällo tegi kokkuvõtte seltsi 2012.a tegevusest. Aastat võib lugeda igati kordaläinuks. Plaanitu sai teoks ning seltsi 110.juubel väärikalt tähistatud.

Arutusel oli veel Lääniste endise koolimaja üürileping. Tiina Mällo selgitas, et Võnnu Vallavalitsuse ja seltsi vahel sõlmiti 2006.aastal kaks üürilepingut, mille lõpptähtaeg on 31.12.2012.a. Esimese etapi käigus renoveeriti katus, vahetati sarikaid, parandati korstnad ja vahetati mansardkorruse aknad, maja sai uue välisukse. Need tööd teostati 2006.aastal. 2007.a remonditi Lääniste koolimaja veranda ja trepp. Koolimajja on kogutud kultuuri- ja koduloolist huvi pakkuvaid esemeid, mida on eksponeeritud Lääniste linnamäel toimunud üritustel ja mida seltsi liikmed ning teised huvilised on kahel suvel juhendajate käe all korrastanud. Lääniste Külaselts on alustanud Linnamäe kinnistul külakeskuse väljaarendamist. Detsembris esitas MTÜ Lääniste Külaselts vallale avalduse. Avalduses soovitakse Lääniste endise koolimaja kasutusõigust alates 01.01.2013.a. Vastavalt eelnimetatud üürilepingutele on Lõokese seltsil õigus üürilepingute tähtaja möödumisel kasutada üürilepingu sõlmimisel/uuendamisel eesõigust. Vallavalitsus soovib Lõokese seltsi seisukohta, kas selts soovib pikendada üürilepingut.

Arutelu käigus leiti, et seltsi tegevuse huvides on ruumid koolimajas vajalikud, kuid kuna maja on suur, võiks selts üürida maja Lääniste Külaseltsiga kahasse. Otsustati, et juhatus teeb Lääniste Külaseltsi juhatusele ja vallavalitsusele ettepaneku kohtumiseks, et kuulata ära osapoolte seisukohad.

Üldkoosolekul arutati veel seltsi kodulehega seonduvat, valiti uus juhatus (A.Solba, M. Kurvits, T.Meerits) ja revisjonikomisjon (T.Puurmaa, L.Vaino, T.Kask) ning pandi kokku 2013.a tegevuskava:

1.Kultuurilooliste kalmude ja G.Suitsu sünnikohta tähistava kivi ümbruse korrastamine – aprill – oktoober, vastutaja T.Mällo

2. Paastumaarjapäeva tähistamine – 28.märts, vastutajad R.Gordejeva ja R.Rebane

3. Vanavara restaureerimise õpipäev – juuli lõpp, vastutaja R.Kõivistik

4. Ekskursioon Sibulateele – 17.august, vastutaja L.Vaino

5. G.Suits 130 – sügisene matk G.Suitsuga seotud kohtadesse – A.Solba, R.Saksing

6. Taotluse esitamine seltsile eraldatud ruumi remondiks ja omaosaluseks – aprill, vastutaja T.Meerits